Montáže

Poskytovanie prvotriednych, kvalitných služieb podľa potrieb klienta v oblasti kúrenárstva, výstavby energetických celkov, rekonštrukcií tepelných zariadení a súvisiacich aktivít, patrí od založenia našej spoločnosti v roku 1993, k základným aktivitám, ktorým sa naša spoločnosť venuje. Vyškolený a skúsený personál zastreší vašu investičnú akciu od A po Z. Okrem kvalifikovaných montážnych pracovníkov so širokou paletou oprávnení, vie naša spoločnosť zabezpečiť aj projekčnú a rozpočtovú činnosť. 

Hlavné oblasti oddelenia montáží:

  • dodávka a montáž technologických celkov
  • montáž teplovodných, horúcovodných a parných kotolní
  • montáž a opravy rozvodov TÚV, SV, plynu a kanalizácie
  • rozvody ÚK v rodinných domoch (materiál: PP, Pex, meď, oceľ)
  • rekonštrukcie technologických a potrubných častí plynových kotolní
  • montážne práce potrubných rozvodov ÚK, vody a pary
  • montážne práce zariadení výmenníkových staníc
  • poradenstvo v oblasti kotlovej techniky a MaR

 

V prípade záujmu o naše služby a podrobnejšie informácie prosím kontaktujte: 

Ivan Karaka

Riaditeľ oddelenia montáží

tel: +421 905 390 295

ivan.karaka@vit.sk