Každá kvapka sa počíta

Ponúkame širokú paletu kvalitných určených meradiel od renomovaných značiek, spolu s odborným poradenstvom, montážou a servisom

Viac informácií

Dávame energií tvar

Poskytujeme poradenstvo, výstavbu, inžiniering pre Vaše investičné zámery v oblasti energetických celkov.

Viac informácií
V.I.Trade

Profil spoločnosti

Od svojho založenia v roku 1993 patrí naša spoločnosť V.I.Trade s.r.o. medzi popredných dodávateľov materiálov a prác v oblasti inštalácií systémov vykurovania, chladu, vody a plynu pre bytovú, ale aj komunálnu sféru na Slovensku. V roku 2019 sa V.I.Trade s.r.o stala 100 % dcérskou spoločnosťou STEFE SK, a.s. Vstupom skupiny STEFE do našej spoločnosti sme získali stabilitu, zázemie jedného z najväčších dodávateľov tepla v rámci Slovenska. 

 

 

Ochrana osobných údajov

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov:

V.I.Trade s.r.o.                                                 ochranaudajov.nitra@stefe.sk     +421 918 733 525

VIT Informacna povinnost Facebook VIT Informacna povinnost obchodný partner VIT Informacna povinnost uchadzači o zamestnanie
Viac informácií