Referencie

V minulých rokoch sme realizovali napríklad tieto zákazky: 

  

Montáže     

KamiProfit, s.r.o                                                 Retail Park - dodávka a montáž ÚK a plynu

IN VEST s.r.o.                                                     Rekonštrukcia vykurovania haly PUMS

IN VEST s.r.o.                                                     Plynofikácia haly MTZ

DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.                  BD Ovál A - dodávka a montáž zdravotechniky a vykurovania

DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.                  Autia - dodávka a montáž zdravotechniky a stlačeného vzduchu

DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.                  Jaguár Land Rover - dodávka a montáž zdravotechniky

DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.                  BD Ovál B + C - dodávka a montáž zdravotechniky a vykurovania

ALU SLOVAKIA, s.r.o.                                        AB a výrobná hala - rozvody ZTI, ÚK, plyn

G L O B Á L , spol. s r.o.                                    Modernizácia OST Jupiter 2

G L O B Á L , spol. s r.o.                                     Modernizácia OST Dom dôchodcov

G L O B Á L , spol. s r.o.                                     Modernizácia OST Orion

STEFE Banská Bystrica, a.s.                            Modernizácia teplárne Radvaň

Metrostav, a.s.                                                   Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra Klokočina a Diely

STEFE Trnava, s.r.o.                                         Modernizácia OST Družby 7

Meranie energií    

ENGIE Services a.s..                                           Demontáž, montáž a dodávka meračov tepla a vodomerov

Železnice Slovenskej republiky                        Demontáž, montáž a dodávka meračov tepla a vodomerov

Bratislavská teplárenská a.s.                           Dodávka meračov tepla Kamstrup

STEFE Trnava, s.r.o.                                           Dodávka meračov tepla a príslušenstva Kamstrup

STEFE Trnava, s.r.o.                                           Dodávka, servis, administrácia systému READy

Bytové družstvo Bratislava III                          Odpočet a rozpočítavanie nákladov na teplo

SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.                              Odpočet a rozpočítavanie nákladov na teplo

Bytové družstvo so sídlom v Trnave               Odpočet a rozpočítavanie nákladov na teplo

TEHO                                                                  Dodávka meračov tepla spoločnosti Kamstrup

Decon, s.r.o.                                                       Dodávka meračov tepla spoločnosti Kamstrup

KOOR, s.r.o.                                                        Demontáž, montáž a dodávka meračov tepla a prietoku vody spoločnosti Kamstrup