O nás

Od svojho založenia v roku 1993 patrí naša spoločnosť V.I.Trade s.r.o. medzi popredných dodávateľov materiálov a prác v oblasti inštalácií systémov vykurovania, chladu, vody a plynu pre bytovú, ale aj komunálnu sféru na Slovensku. V roku 2019 sa V.I.Trade s.r.o stala 100 % dcérskou spoločnosťou STEFE SK, a.s. Vstupom skupiny STEFE do našej spoločnosti sme získali stabilitu, zázemie jedného z najväčších dodávateľov tepla v rámci Slovenska. 

Počiatočné aktivity zamerané na montáž vodomerov a meračov tepla sa postupne rozšírili o celý rad odborných činností, ktoré tvoria naše súčasné portfólio dodávaných tovarov a služieb:

 • dodávka a montáž technologických celkov
 • montáž teplovodných, horúcovodných a parných kotolní
 • opravy rozvodov TÚV, SV, plynu a kanalizácie
 • rozvody ÚK v rodinných domoch (materiál: PP, Pex, meď, oceľ)
 • rekonštrukcie technologických a potrubných častí plynových kotolní
 • montážne práce potrubných rozvodov ÚK, vody a pary
 • montážne práce zariadení výmenníkových staníc

Nosným sortimentom v oblasti dodávok meracej techniky sú:

 • výhradný dovozca a partner dánskej spoločnosti Kamstrup - ultrazvukové merače tepla, chladu a vodomery (dodávka, montáž, poradenstvo)
 • dodávky riešení diaľkového zberu a dopočtov určených meradiel
 • dodávka a montáž vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov českého výrobcu Metra Šumperk
 • dodávka a montáž modulov objektového merania TÚV Decon
 • dodávka a montáž bytových, objektových a priemyselných vodomery Sensus
 • vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok plyn, tlak, elektrika
 • realizácia opráv a rekonštrukcií elektrických rozvodov

Priama orientácia na výrobcov nám umožňuje komplexne a flexibilne zabezpečiť nielen dodávku, ale aj montáž a servis uvedenej techniky. Zabezpečuje odborné školenia a semináre pre vlastných pracovníkov, ale aj zmluvných partnerov.

Kladieme vysoký dôraz na odbornú zdatnosť a technickú spôsobilosť svojich pracovníkov na všetkých úrovniach a vo všetkých sférach činnosti. Je to náš základný predpoklad vytvorenia korektného a stabilného vzťahu dodávateľ – odberateľ.